جستجو

ثبت مشاور
زعفران روش دم کردن آن
مقالات

زعفران روش دم کردن آن

بی بی پز : زعفران یا Saffron گیاهی کوچک، پیازدار و چند ساله است که ازتفاع آن بین 10 تا 30 سانتی‌متر متفاوت است. از وسط پیاز قهوه‌ای‌رنگ این گیاه، تعدادی برگ باریک و دراز و از وسط برگ‌های آن، ساقه گل‌دار خارج می‌شود که به یک تا سه
تلفن
واتس آپ